Bordfolio, het digitaal portfolio en keuzebord voor de basisschool


Bordfolio is een eenvoudig te gebruiken en krachtige leeromgeving waarmee leerlingen kiezen wat ze willen leren, resultaten vastleggen en delen waar ze trots op zijn. Het is de eerste oplossing die een portfolio met een planbord combineert.

Bordfolio is ontwikkeld vanuit, en in samenwerking met, de leerkracht. Ervaringen uit de praktijk hebben geleid tot een oplossing die het leerkrachten makkelijker maakt om leerlingen beter te onderwijzen.

Het is heel gebruiksvriendelijk. Leerlingen (zelfs kleuters) kunnen zelf kiezen en werk toevoegen aan hun portfolio.


Digitaal keuzebord

Met een digitaal keuzebord kunnen leerlingen kiezen wat ze willen gaan doen.

Voor sommige activiteiten is maar ruimte voor een beperkt aantal leerlingen. Bordfolio ondersteund het zetten van een maximum aantal leerlingen per activiteit Zit de activiteit vol, dan is deze niet meer te keizen.

Ander activiteiten mogen maar een paar keer per dag/week gekozen worden. Met Bordfolio kan je aangeven dat een activiteit een maximaal aantal keer per dag of week te kiezen is.

Omdat je meerdere groepen aan een activiteit kan hangen is Bordfolio groepsoverstijgend.

Meer over het digitaal keuzebord


Digitaal portfolio

In een digitaal portfolio kunnen leerlingen en leerkrachten foto's, filmpjes en documenten toevoegen.

Het traditionele rapport is een momentopname en toetsgevens zijn slecht 1 dimensie van de ontwikkeling van de leerling. Er zijn verschillende redenen om met een portfolio te werken.

Verbeterde toegankelijkheid voor ouders, leerkrachten en leerlingen

Terwijl papieren portfolio's na een schooljaar verloren kunnen gaan blijven digitale portfolio's toegankelijk voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Leerlingen kunnen hun papieren werk eerder mee naar huis nemen,er is immers een digitale kopie. Leerkrachten hoeven niet bang te zijn dat er werk verloren gaat.

In Bordfolio kunnen ouders na een portfoliogesprek tijdelijk toegang krijgen via een unieke link.

Laten zien wat je kan

Als leerlingen trots zijn op hun werk kunnen zij dat delen met hun groep en klas. De andere leerlingen kunnen dit weer liken.

Zelfreflectie

Het portfolio kan de leerling helpen met zelfreflectie: "Wat kan ik al en wat moet ik nog leren?".

Werk is eenvoudig te koppelen aan leerlijnen. Zo wordt de ontwikkeling van de leerling inzichtelijker.

Meer over het digitaal portfolio